Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték szabályzat - Power Fruit

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

Játékszabályzat

 

A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik az R-Water Kft. (Adószám: 14315668-2-03; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Power Fruit Facebook oldalon és Instagram platformon futó nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban az R-Water Kft. (továbbiakban: Megbízott) munkavállalói valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Játék időtartama, menete

 A Játék időtartama: kezdete: a mindenkori játék megjelenésétől tart, a végét minden esetben a poszton feltüntetett dátum jelzi.

A Játék menete: a nyeremény sorsolás azok között történik meg, akik a sorsolásidőpontjában, a posztban feltüntetett közösségi média platform (Facebook és/vagy Instagram) oldal kedvelői között vannak, és a posztban leírt feladatokat hiánytalanul megoldják.

Fontos: a sorsolásban csak azok vesznek részt, akik minden pontot teljesítettek!

 

Díjazás: A bíráló bizottság (továbbiakban: R-Water Kft.) által kiválasztott legjobb kép készítőjének.

 

A díjazás időpontja: minden esetben a poszton feltüntetett dátum jelzi.

 

Kapcsolatfelvétel: A Nyertessel a bíráló bizottság szavazását követően 48 órán belül Facebook/Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét a nyereményjáték poszt komment szekciójában közzétesszük.

Nyeremények, nyertesek

A Játék során a posztban körülírt nyeremények kerülnek kiosztásra.

A poszt kreatívján szereplő képek illusztrációk, továbbá számos más kreatív elemet is tartalmazhatnak.

 

 A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

- nem múlt el 18 éves;

 

- ha a Szervező megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

 

- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook/Instagram üzenet formájában a

 

kapcsolatot;

 

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen

 

módon befolyásolni próbálja;

 

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

Nyertesek értesítése

A Nyertessel Facebook/Instagram üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a Nyertessel 2 munkanapon (48 óra) belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez az R-Water Kft. kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

 

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon (48 óra) belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

 

Nyeremények kézbesítése

A nyertes a nyereményét az általa megadott magyarországi címre kapja, házhozszállítás formájában.

A Játékos kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és az R-Water Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

R-Water Kft. felelőssége

Az R-Water Kft. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

Adatkezelés és adatvédelem

Szervező, a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy az R-Water Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Az R-Water Kft. fenntartja, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook / Instagram / META semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook / Instagram / META.

A játék megfelel a nyereményjátékok szervezéséről szóló törvénynek, a nyereményjátékok adózásáról szóló törvénynek, a nyeremény egy kisértékű tárgyi eszköznek, promóciós szolgáltatásnak minősül, így a nyertesnek nem kell feltüntetnie az SZJA bevallása során.

 

R-Water Kft.